Personages

Personages vormen het raam naar het verhaal dat je beleeft. Daarom is het belangrijk dat je goed met ze mee kan leven. Het schrijven van personages is echter niet altijd eenvoudig. Onderstaande pagina’s leren je de belangrijkste aspecten van een goede uitwerking van je protagonist, tegenstander en helpt je hen goed in de grondverf te zetten.

Je personage en je verhaal: je personage kan grote invloed hebben op de inhoud van het verhaal. Deze artikelen leren je de belangrijkste punten over de rol die je personage voor het plot kan hebben.

Personages ontwerpen: omdat je personage zo belangrijk is in je verhaal, moet je het goed uitwerken om je verhaal zowel interessant als goed te kunnen maken. De artikelen die je hier vindt, leren je hoe je een personage kan ontwerpen en verder uitwerken.

Onrealistische personages: er zijn personages die je met de beste bedoelingen kan schrijven, maar je verhaal op de een of andere manier laten vastlopen. Lees hier over deze personages, zodat je de grootste valkuilen kan vermijden.

Laten we vooral niet vergeten dat Karen ook nog bestaat. Lees wat je moet doen met dit onhandelbare, egoïstische, maar vooral bevoorrechte personage.