Personage en plot

Op deze pagina staan alle verschenen ‘Wat als’-artikelen die betrekking hebben op je personage en het plot.

* Als je personage vakantie heeft
* Een belofte nakomen
* Onmogelijke keuze
* Veel pech
* Een personage dat lastig te schrijven is
* De macht hebben
* Je personage overhalen
* Je personage in actie laten komen
* Een stervend personage
* Een personage dat klem zit
* Tegenslagen voor je personage
* Een moegestreden personage
* Geheimen
* Als je personage nieuw is in een groep
* Als je personage het zwaar te verduren heeft
* Als je personage ergens mee worstelt
* Hulp
* De strijder
* Als je personage een belofte verbreekt
* Een bekentenis afleggen
* De eindstreep halen